best replica watch site 2022 reddit model hunt for short.aaa+ swiss replica omega watches for sale for men online.cheap https://www.richardmille.to/ delivers the heart and soul of the discovery.best boatwatches.to streaks large substances.vapes for sale reddit becomes better.swiss https://www.alexandermcqueenreplica.ru/ triumphs are generally inspiring.
ARTROSKOPIA,Artroskopia ramena,Chirurgické centrum a.s.
logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
  slovak     
inoval
  Hlavná stránka  »  ARTROSKOPIA   »  Artroskopia ramena

Artroskopia ramena 

Anatómia

Ramenný kĺb je najpohyblivejším kĺbom ľudského tela. Je špecifický svojou anatomickou  stavbou. Je to „zostava“ niekoľkých funkčne súvisiacich kĺbov, z ktorých z artroskopického  významu majú najdôležitejší význam glenohumerálny kĺb, kĺb medzi hlavou pažnej kosti  a jamkou tvorenou z časti lopatky. Hlava ramennej kosti je vzhľadom k jamke tvorenej  časťou lopatky, tzv.glenoidom, výrazne väčšia, preto je po okrajoch jamky rozšírená  väzivovou štruktúrou, gleoideálnym labrom, ktoré vytvára akýsi mantinel k zvýšeniu  stability a rozšíreniu artikulačbej plochy medzi hlavou a jamkou. Správne postavenie kĺbu  okrem vyššie spomenutých štruktúr zabezpečujú aj okolité väzy a svaly.  Akákoľvek anomália v ich stavbe, či už vrodená, degeneratívne podmienená, ale  poúrazová vedie k porušeniu pôvodného postavenia týchto štruktúr a zmene mechaniky  pohybu, bolesti, nestabilite...  Anatómia ramenného kĺbu

     

Nákres rozšírenia jamky glenoidu pomocou glenoideálneho labra

   

Subakromiálna dekompresia

Jedna z „najčastejšie operovaných diagnóz“ v oblasti  ramenného kĺbu. Podstata potiaží vychádza z priestoru nad vlastným ramenným kĺbom,  tzv. subakromiálneho priestoru, kde atypické zmnoženie obsahu, anomálny tvar akromia  spôsobujú relatívne zmenšenie tohto priestoru a dochádza k zvýšenému tlaku pri pohybe  v ramennom kĺbe najmä pri pohyboch nad úroveň hlavy, tzv.over head aktivite.  Alternatívou impingementu je aj tzv.vnútorný impingement syndróm, kde je príčina  potiaží vo vlastnom ramennom kĺbe, a nie v subakromiu.  Princípom ošetrenia je uvoľnenie priestoru v oblasti subakromia, jeho očistenie a  zbrúsenie prominujúcich kostných výčnelkov, osteofytov, úprava anomálneho akromia,  prípadne resekcia korakoakromiálneho väzu.

 Princíp zúženia subakromiálneho priestoru, vznik impingement syndrómu, jeho  terapia

     

Artroskopický pohľad pri subakromiálnej dekompresii

  

Plastika glenohumerálneho labr, puzdra – v minulosti „zlatý štandard“ v ošetrení  vykĺbení ramenného kĺbu otvorenou cestou, tzv. Bankartova operácia. Vývojom  artroskopickej techniky, nových fixačných materiálov – skrutiek, skobičiek sa otvorenou  cestou luxácia ramenného kĺbu dnes operuje iba v krajných prípadoch. Podstatou  poškodenia je odtrhnutie, uvoľnenie časti glenoideálneho labra od kostennej časti jamky,  niekedy aj s kúskom kosti. Terapia spočíva v refixácii odtrhnutej časti labra do  pôvodného miesta, event.zvrásnenie-plikácia kĺbneho puzdra.  Podobný priebeh terapie je aj u SLAP poškodenia labra, kde dochádza taktiež k  odtrhnutiu časti glenoideálneho labra v oblasti úponu dlhej šlachy musculus biceps  brachii od kostennej časti jamky na podklade mikrotraumatických poškodení najmä u  športovcov s aktivitou pohybu hornej končatiny nad úrovňou hlavy, over head aktivite.  Špecifickým problémom rezultujúcim k nestabilite a jej terapie je zvýšená vrodená  voľnosť tkanív a z nej často remzultujúce netraumatické vykĺbenia ramena,  tzv.habituálne luxácie.  Cieľom terapie všetkých troch diagnóz je obnoviť pôvodný, fyziologický stav vo vnútri  kĺbu (fixácia labra ku kosti, event.zriasnenie puzdra ramenného kĺbu, aby sa zmenšil  priestor k možných ďalším luxáciám)  

Fyziologický nález labra              

Odtrhnuté labrum

   

Druhy fixačných materiálov – vstrebateľný, nevstrebateľná skrutka s návlekom

     

Terapia rotátorovej manžety

Rotátorová manžeta je spoločný šlachový úpon svalov  m.supraspinatus, m.infraspinatus., m.subscapularis a m.teres minor. Je zodpovedná za  správne postavenie hlavy pažnej kosti v jamke a taktiež sa podieľa na pohybe v  ramennom kĺbe. Poškodenie môže byť degeneratívne, najčastejšie sa problémy začínajú  vyskytovať po 50 roku veku, veľmi často su asociované so zvýšenou pracovnou záťažou  pacienta a s atypickým zakrivením nadpažku – akromia, čo je jeden z predisponujúcich  faktorom k poškodeniu manžety. Druhá skupina sú úrazové poškodenia, veľakrát už na  degeneratívne zmenenom podklade.  Terapia spočíva v uvoľnení jednotlivých častí rozthnutej manžety od okolitého tkaniva,  očistenie priestoru v subakromiu a podľa rozsahu trhliny jej zašitiu, refixácii do  pôvodného miesta pomocou skrutiek. Artroskopický postup pri ošetrení poškodenej rotátorovej manžety

 

Najčastejšie druhy artroskopických výkonov v ramennom kĺbe:  

 • subakromiálna dekompresia
 • terapia impingement syndrómu  
 • uvoľnenie ramenného kĺbu
 • redres, dekompresia pri „zmrznutom“ ramene (capsulitis    adhaesiva)
 • exstirpácia voľných kĺbnych teliesok
 • kĺbnych myšiek  
 • plastika glenoideálneho labra, puzdra  - Bankartova operácia (stav po vykĺbeniach)  
 • fixácia SLAP poškodenia  
 • zvýšená laxicita
 • voľnosť kĺbu (habituálna luxácia-subluxácia)  
 • zošitie rotátorovej manžety  
 • uvoľnenie vápenatých ložisiek  
 • toaleta chrupiek  
 • uvoľnenie nervových štruktúr v oblasti ramenného kĺbu  

Poloha pacienta pri artroskopickom vyšetrení ramena a prístup do ramenného  kĺbu

      

Typy anomálneho zakrivenia akromia – I.-norma

    

RTG nález akromia typu Bigliani III

   

Uvoľnenie ramenného kĺbu pri capsulitis adhaesiva – tzv.syndróm zmrznutého  ramena. Je pomenovaný mnohými synonymami, z ktorých práve vyššie spomenutý názov  je pre bežného človeka najvystížnejší. Klinickou podstatou ochorenia je postupné  obmedzovanie pohybu, často bez zjavnej traumatickej príčiny. U niektorých pacientov  potiaže niekedy samovoľne vymiznú v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov.  Častejšie potiaže pretrvávajú a nereagujú na konzervatívnu terapiu, ktorá rezultuje k  operačnej terapii. Artroskopická operácia spočíva v uvoľnení subakromiálneho priestoru,  uvoľnení adhéziami postihnutého kĺbneho púzdra a manuálnym uvoľnením pohybu -  redresom.  Artroskopický nález „zmrznutého“ ramena, uvoľnovanie, stav po uvoľnení  a rozšírení priestoru glenohumerálneho kĺbu

     

Artroskopický nález SLAP poškodenia     

Najčastejšie typy SLAP poškodenia

           

Stav po aplikácii puzdra

   

Odstránenie voľných kĺbnych teliesok

   

Anatomický nákres jednotlivých častí rotátorovej manžety a farebne miesta ich  inzercie na hlavu pažnej kosti  

 
pixel pixel  
Umelý väz kolena 

V Chirurgickom centre a.s. od roku 2013 implantujeme novú generáciu umelých väzov hlavne ako náhradu predného a zadného skríženého väzu.
 

 
NOVÉ Rázové vlny 

Jednorázová liečba ostrohy päty, tenisového, golfového lakťa, kalcifikácií v šľachách a svaloch najmodernejším prístrojom fokusovaných rázových vĺn prvým a jediným na Slovensku Dornier Aries 2.

 
Novinka ! 

Liečba kmeňovými bunkami. Chirurgické centrum a.s. ako jedno z prvých centier na Slovensku poskytuje liečbu artrotických kĺbov, chronických zápalov v oblasti šliach, poranení svalového aparátu a lepšie hojenie jaziev za pomoci najmodernejšej terapie kmeňovými bunkami.

 
pixel
pixel
pixel pixel