best replica watch site 2022 reddit model hunt for short.aaa+ swiss replica omega watches for sale for men online.cheap https://www.richardmille.to/ delivers the heart and soul of the discovery.best boatwatches.to streaks large substances.vapes for sale reddit becomes better.swiss https://www.alexandermcqueenreplica.ru/ triumphs are generally inspiring.
ARTROSKOPIA,Artroskopia kolena,Chirurgické centrum a.s.
logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
  slovak     
inoval
  Hlavná stránka  »  ARTROSKOPIA   »  Artroskopia kolena

Artroskopia kolena 

Anatómia

Menisky sú mesiačikovité chrupavčité útvary vmedzerené medzi stehennú a holennúkosť. Predtým sa považovali za nepotrebné štruktúry kolena a preto sa často pribolestiach kolena odstraňovali celé. Teraz vieme a je klinicky dokázané, že sú veľmipotrebnou štruktúrou kolena a majú niekoľko funkcií. Napríklad tlmia nárazy na samotnúchrupku, zlepšujú stabilitu kolena, zväčšujú dotykovú plochu medzi holennou kosťou astehennou kosťou, čím rozkladajú silu a záťaž na väčšiu plochu.Pri poškodenom menisku sa z horeuvedených príčin snažíme zachovať čo najviacmenisku a preto sa robí väčšinou jeho čiastočná resekcia - tzv. meniscectómia,poprípade meniskus je zošívaný. Sú rôzne metódy zošívania, ale indikácie pre zošitie súveľmi prísne (pevnosť kolena, lokalizácia poškodenia, a pod.)Väzy kolena zabezpečujú spolu so svalmi jeho stabilitu a správnu biomechaniku.Biomechanika kolena má z jeho vystretia do ohnutia zložitý valivo-kĺzavý pohyb a nasprávnosti tohto pohybu sa podieľajú veľkou mierou práve skrížené väzy (predný azadný).Okrem týchto kolenných väzivových stabilizátorov poznáme ešte vonkajší a vnútornýbočný väz.Pri poškodení niektorého z väzov dochádza k narušeniu stability kolena (tzv. instabilite),koleno má tendenciu k rýchlejšiemu opotrebovaniu, degeneratívnym zmenám,chronickým poškodeniam chrupky a meniskov, opakujúcim sa podvrtnutiam prinedostatočnosti kompenzácie poškodenia svalovým aparátom. Často ľudia spoškodenými väzmi kolena nie sú schopní plnej záťaže a športu.Chrupka pokrýva kĺbne plochy kolena v rôznej výške – hrúbke v závislosti odmechanických nárokov. Prirodzeným starnutím, úrazmi, alebo inými príčinami vkolennom kĺbe (poškodený meniskus, väzy) dochádza k jej degenerácii a poškodeniu.Jeho podstatou sú „nerovnosti“ týchto plôch, zvýšenie trenia a tým aj opotrebovaniaštruktúr kolena. Ošetrovací algoritmus poškodenia chrupky zahŕňa zahladenie chrupky,či už mechanicky - zbrúsením, „studeným“ elektrickým teplom - kobláciou, rôznymi typmi„oživenia“ spodiny defektu – Priedeho návrtmi, zbrúsením alebo transplantáciou chrupkyz nenosných častí kolenného kĺbu – mosaic plastika.Dôležitú úlohu v indikovaných prípadoch zohráva aj vnútrokĺbne podanieviskosuplementačných náhrad prirodzenej tekutiny kolenného kĺbu, tzv.chondroprotektív.

Artroskopia kolena

Kolenný kĺb patrí k nazložitejším mechanizmom v ľudskom tele. Je tvorený stehennoukosťou –femurom, lýtkovou kosťou – tíbiou, jabĺčkom – patelou, ktoré na artikulačnýchplochách pokrýva chrupka. Okrem týchto statických kostenných štruktúr je kolenný kĺbstabilizovaný väzivovým aparátom – predným a zadným skríženým väzom (ligamentumcruciatum anterius - ACL et posterius - APL) a bočnými väzmi (ligamentum collateralemediale - LCM et laterale - LCL).

Najčastejšie druhy artroskopických výkonov v kolennom kĺbe:

plastika – náhrada poškodeného predného skríženého väzu - plastika – náhrada poškodeného zadného skríženého väzu - fixácia biovstrebateľným alebo nevstrebateľným (titánovým, zliatinovým) materiálom - najnovšie svetové trendy v postupoch a druhoch pri implantácii štepov - tonizácia skrížených väzov - ošetrenie ostatných väzivových nestabilít kolenného kĺbu – zošitie, plastika - odstránenie poškodenej časti menisku - zošitie rozthrhnutého menisku - ošetrenie poškodenej chrupky - „shaving“ – zbrúsenie - koblácia – zahladenie na princípoch studeného elektrického poľa - Priedeho návrty - náhrady častí poškodenej chrupky – „mosaic“ plastika - odstránenie voľných kĺbnych teliesok – kĺbnych myšiek uvoľnenie jabĺčka pri laterálnej hyperpresii femoropatelárneho kĺbu - plastika závesného aparátu jabĺčka – artroskopicky aj otvorenou plastikou

Plastika predného a zadného skríženého väzu

– pri rozthnutí skrížených väzov. Priplastike väzov používame všetky najnovšie dostupné metódy ošetrenia väzu, tzn.pomocou „hamstringov“ (STGR –semitendinosus – gracilis), ktoré sa odoberajú z malejkožnej incízie na vnútornej strane kolena, alebo tzv. BTB štep (bone-tendom-bone, kosťšlacha-kosť) odoberaný z časti pately, patelárneho ligamenta a drsnatiny lýtkovej kostipacienta.Metóda voľby štepu a takisto aj druh fixačného materiálu je prísne individuálny, pričommusí spĺňať presné indikačné kritériá, zohľadňovať klinické potiaže pacienta amechanizmus zaťažovania kolenného kĺbu. Spôsob definitívneho ošetrenia plastikouskríženého väzu sa môže líšiť u človeka s vrcholovou športovou záťažou a u človeka,ktorý potrebuje „koleno iba“ k bežnej dennej záťaži.Takisto neexistuje ideálny fixačný materiál. Na svetovom trhu je k dispozícii množstvorôznych skrutiek, tyčiniek, či už z kovového, titánového alebo biovstrebateľnéhomateriálu slúžiacich k upevneniu štepu do kosti. Pozor ! Nie každý druh materiálu jevhodný ku každému pracovnému postupu.

Roztrhnutý predný skrížený väz      Stav po plastike predného skríženého väzu 
Schéma ošetrenia trhliny menisku

Kongruenciu, stabilizáciu, tlmivú funkciu a rozšírenie artikulujúcej plochy medzijednotlivými kolennými štruktúrami zabezpečujú mediálny a laterálny meniskus.

Ošetrenie chrupky kolena

Akútne a degeneratívne zmeny kolennej chrupky.Odstránenie nerovností chrupky, oživenie spodiny defektu chrupky k zlepšeniureparačných procesov, transplantácia chrupky – „mosaic“ plastika v indikovanýchprípadoch, ošetrenie a fixácia fragmentov po zlomeninách, disekujúcej osteochondrózechrupky kolena, odstránenie voľných kĺbnych teliesok – kĺbnych myšiek...

Poškodenie chrupky                              Ošetrenie chrupky

Ložisko disekujúcej osteochodrózy femuru - Voľné vnútrokĺbne telieska („kĺbne myšky“)

Defekt chrupky lýtkovej kosti             Ošetrenie defektu „Pridieho“ návrtmi

RTG nález subluxácie jabĺčka    Nález nestability jabĺčka    Stav po uvoľnení jabĺčka

     

Schéma odberu, prípravy lôžka a umiestnenia štepu pri plastike LCA metódou B-T-B

Ošetrenie menisku

Odstránenie, zarovnanie poškodenej časti menisku, u priaznivých typov rozthnutia menisku jeho zošitie... Menisky sú mesiačikovité chrupavčité útvary vmedzerené medzi stehennú a holennú kosť. Predtým sa považovali za nepotrebné štruktúry kolena a preto sa často pri bolestiach kolena odstraňovali celé. Teraz vieme a je klinicky dokázané, že sú veľmi potrebnou štruktúrou kolena a majú niekoľko funkcií. Napríklad tlmia nárazy na samotnú chrupku, zlepšujú stabilitu kolena, zväčšujú dotykovú plochu medzi holennou kosťou a stehennou kosťou, čím rozkladajú silu a záťaž na väčšiu plochu. Pri poškodenom menisku sa z horeuvedených príčin snažíme zachovať čo najviac menisku a preto sa robí väčšinou jeho čiastočná resekcia - tzv. meniscectómia, poprípade meniskus je zošívaný. Sú rôzne metódy zošívania, ale indikácie pre zošitie sú veľmi prísne (pevnosť kolena, lokalizácia poškodenia, a pod.)

Nepoškodený meniskus                        Okrajové rozvláknenie menisku

„Flap“ poškodenie menisku                   Stav po ošetrení menisku

Ošetrenie femoropatelárneho kĺbu

Ošetrenie poškodenej chrupky jabĺčka a stehenného žliabku, uvoľnenie závesného aparátu jabĺčka pri jeho nadmernom tlaku, plastika závesného aparátu jabĺčka po vykĺbeniach jabĺčka...

Chondromalácia jabĺčka                           Ošetrenie chrupky koblačnou sondou

Schéma artroskopického ošetrenia femoropatelárnej nestability

 

 

 
pixel pixel  
Umelý väz kolena 

V Chirurgickom centre a.s. od roku 2013 implantujeme novú generáciu umelých väzov hlavne ako náhradu predného a zadného skríženého väzu.
 

 
NOVÉ Rázové vlny 

Jednorázová liečba ostrohy päty, tenisového, golfového lakťa, kalcifikácií v šľachách a svaloch najmodernejším prístrojom fokusovaných rázových vĺn prvým a jediným na Slovensku Dornier Aries 2.

 
Novinka ! 

Liečba kmeňovými bunkami. Chirurgické centrum a.s. ako jedno z prvých centier na Slovensku poskytuje liečbu artrotických kĺbov, chronických zápalov v oblasti šliach, poranení svalového aparátu a lepšie hojenie jaziev za pomoci najmodernejšej terapie kmeňovými bunkami.

 
pixel
pixel
pixel pixel