best replica watch site 2022 reddit model hunt for short.aaa+ swiss replica omega watches for sale for men online.cheap https://www.richardmille.to/ delivers the heart and soul of the discovery.best boatwatches.to streaks large substances.vapes for sale reddit becomes better.swiss https://www.alexandermcqueenreplica.ru/ triumphs are generally inspiring.
ARTROSKOPIA,Artroskopia členka,Chirurgické centrum a.s.
logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
  slovak     
inoval
  Hlavná stránka  »  ARTROSKOPIA   »  Artroskopia členka

Artroskopia členka 

Členok 

Členkový kĺb, articulatio talocruralis, je zložený kladkový kĺb. Jeho skelet je tvorený distálnym koncom tíbie a fibuly, sú spojené do vidlice, do ktorej je zasadená kladka talu. Postavenie členkového kĺbu je stabilizované zložitým väzivovým aparátom, ktorý je tvorený kĺbovým puzdrom, syndezmálnymi väzmi a postrannými väzmi. Kĺbové puzdro siaha k okrajom kĺbnych plôch artikulujúcich kostí. Akékoľvek podvrtnutie členkového kĺbu je spojené s možnosťou vnútrokĺbneho zranenia, natiahnutia až natrhnutia bočných stabilizačných väzov. Správna diagnostika a terapia vedú k výborným výsledkom. Najčastejšie artroskopické výkony v členkovom kĺbe:   - extrakcia voľných kĺbnych teliesok – myšiek   - terapia impingement syndrómu    - ošetrenie disekujúcej osteochondrózy talu   - toaleta chrupiek   - odstránenie reaktívne zmeneného tkanivakĺbnehu puzdra – synovie

 

  Anatomický nákres členkového kĺbu

  

Extrakcia voľných kĺbnych teliesok

Voľné kĺbne telieska vznikajú na podklade  traumatických zmien, kedy sa kúsok voľne pohyblivého tkaniva nachádza v kĺbnej dutine, alebo je zrastený s okolitými väzmi. Druhou možnosťou je neúrazová podstata vzniku voľných kĺbnych teliesok. Pretvorením – „metapláziou“ fyziologického alebo chronickým spôsobom zmeneného tkaniva dochádza k tvorbe týchto teliesok, niekedy sa samovoľne odlúpne časti chrupky z artikulačných povrchov a spôsobuje potiaže pacientovi. Často sa pacient sťažuje na bolesť, obmedzenie pohybu a „blokády“ pri pohybe v členku. Princípom ošetrenia je artroskopické odstránenie týchto „kĺbnych myšiek“. 

Ošetrenie impingement syndrómu

Impingement syndróm, alebo syndróm z útlaku  vzniká najčastejšie z chronického preťažovania a mikrotraumatizmu. Princípom poškodenia je vznik mäkkej, častejšie kostennej prekážky, osteofytu, ktorá obmedzuje pohyb v členku v krajných polohách. Najviac sa vyskytujúcim a ošetrovaným druhom impingement syndrómu je predný impingement syndróm, kedy na prednej časti tíbie vznikne osteofyt, kostný návalok, ktorý bráni pohybu v členkovom kĺbe smerom nahor. Tento stav spôsobuje obmedzenie pohybu, bolesť a následne aj degeneratívne zmeny v oblasti artikulujúcich chrupiek. Terapia je jednoduchá – odstránenie kostného návalku za účelom zväčšenia pristoru pre  pohyb v členkovom kĺbe. 

           

        RTG nález                                Artroskopický nález

Disekujúca osteochondróza

V oblasti členkového kĺbu najčastejšie úpostihuje mediálnu stranu kupuly talu. Názorov na vznik tohto ochorenia je niekoľko - od vrodených predispozícií, malých úrazov, porúch prekrvenia, preťažovania až na náhodne vzniknuté ložiská. Podstatou je odlučovanie kosti chrupka so spodinou kosti z predisponovanej časti kĺbnej plochy. V prvom štádiu je artroskopicky lézia zisteteľná iba pri pohmate háčikom a javí sa ako oválny mäkký kráter chrupky. Posledné štádiá poruchy sú už subtotálne  uvoľnenia ložiska chrupky s kosťou z ložiska a nakoniec vznik voľného telesa v kĺbe – odlúčenie z pôvodného miesta. Ošetrenie spočíva vo vitalizácii spodiny defektu, tzn. okrvavení lôžka aj disekátu a jeho fixácia osteosyntetickým kovovým, alebo vstrebateľným materiálom. CT a RTG nález disekujúcej ostechondrózy talu.


Toaleta chrupiek, odstránenie výstelky kĺbneho puzdra – pri degeneratívnych zmenách,  opakovaných úrazoch často dochádza k poškodeniu chrupky ako v ostatných ľudských  kĺboch. Podstatou ošetrenia chrupiek je ich „toaleta“, tzn.zahladenie nerovností na  chrupkách, odstránenie voľne plávajúcich úlomkov ačastí uvoľnenej chrupky, prípadne  oživenie spodiny defektu k zlepšeniu regeneračných pochodov. V indikovaných prípadoch,  ak patologicky narastie objem vnútornej výstelky kĺbneho puzdra, môžeme artroskopicky  tieto časti odstrániť - či už zbrúsením – shavingom alebo pomocou tzv.studeného tepla –  kobláciou. Zmnožené intraartikulárne tkanivo pôsobí v kĺbe ako prekážka a často vedie k  hyperprodukcii intraartikulárnej tekutiny, čím spôsobuje opuch.

 
pixel pixel  
Umelý väz kolena 

V Chirurgickom centre a.s. od roku 2013 implantujeme novú generáciu umelých väzov hlavne ako náhradu predného a zadného skríženého väzu.
 

 
NOVÉ Rázové vlny 

Jednorázová liečba ostrohy päty, tenisového, golfového lakťa, kalcifikácií v šľachách a svaloch najmodernejším prístrojom fokusovaných rázových vĺn prvým a jediným na Slovensku Dornier Aries 2.

 
Novinka ! 

Liečba kmeňovými bunkami. Chirurgické centrum a.s. ako jedno z prvých centier na Slovensku poskytuje liečbu artrotických kĺbov, chronických zápalov v oblasti šliach, poranení svalového aparátu a lepšie hojenie jaziev za pomoci najmodernejšej terapie kmeňovými bunkami.

 
pixel
pixel
pixel pixel